Tag Archives: Sant Salvador de Guardiola

BASES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’OPOSICIÓ PER PROVEIR, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL (per una baixa de maternitat), LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SERVEIS ECONÒMICS

És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça d’administratiu de serveis econòmics, escala d’administració general (assimilat al grup C1) en règim laboral interí a jornada complerta per substitució d’una baixa de maternitat al departament de serveis econòmics mitjançant …

Read More »

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’OPOSICIÓ PER PROVEIR, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL (per una baixa de maternitat al departament de serveis econòmics), LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SERVEIS ECONÒMICS.

És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça d’administratiu de serveis econòmics, escala d’administració general (assimilat al grup C1) en règim laboral interí a jornada complerta per substitució d’una baixa de maternitat al departament de serveis econòmics mitjançant …

Read More »