Tag Archives: Sant Salvador de Guardiola

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’OPOSICIÓ PER PROVEIR, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERI (per una baixa de maternitat de la persona que ocupa la plaça), LA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU MIG D’URBANISME (Assimilat GRUP A2

És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça de Tècnic de Grau Mig d’urbanisme (assimilat al grup A2) en règim de funcionari interí a jornada complerta per substitució d’una baixa de maternitat de la persona que ocupa la …

Read More »