Tag Archives: Sant Salvador de Guardiola

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0171 de 16 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una plaça de vigilant municipal com a funcionari interí, – Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- i una borsa de treball pel sistema de concurs- oposició lliure. Les bases …

Read More »