XXXI Festa Gran de la Plana d’Esparreguera

Del 7 al 11 de setembre es celebra la XXXIa Festa Gran de la Plana a Esparreguera. Organitzada per l’Associació de Veïns de la Plana conta amb la col·laboració de comerços, veïns i veïnes que segueixen amb aquesta festa popular any rere any cada cop amb més il·lusió.

Enguany amb un nodrit programa, arrenquen les festes el dissabte 7 de setembre amb el Torneig de futbol Sala infantil, la inauguració d’una exposició al local social i el ball de gala amb el grup “SONY POP”.

L’endemà diumenge hi haurà la tradicional botifarrada popular, posteriorment la missa; pallassos, xocolatada, trenca olles i a la vesprada l’actuació del “Cuadro de baile Oscar”. Dilluns ja des del matí hi haurà el concurs de Dibuix Infantil i el Torneig de Parxís per parelles. I ja per cloure la festa, dimarts hi haurà sardanes a càrrec de la cobla Ressò i el sopar de germanor on la gent es durà el sopar de casa i també s’amenitzarà amb l’actuació de Jose González, Cristian Castellanos i Les Germanes i ball. I l’últim dia hi haurà l’entrega de premis dels tornejos de Dibuix i Parxís, l’exhibició de balls de saló i les Havaneres amb el grup Roques Blaves del municipi.

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint