Un espectacular castell a la Mòmia de Montserrat

Els Minyons de Terrassa van fer un pilar a La Mòmia de Montserrat dissabte passat, 21 de juny, al matí. Marc Subirana, de Pumba Produccions, va ser l’encarregat d’editar el vídeo on es veu com carreguen l’espectacular castell. L’audiovisual presenta imatges subjectives i amb càmera des de l’aire.

Els Minyons de Terrassa celebren el seu 35è aniversari

El castell dels Minyons de Terrassa s’ha fet enguany, que celebren el seu 35è aniversari (serà el mes que ve). A Montserrat han aixecat diversos pilars de 4 a una de les agulles de la muntanya màgica: la Mòmia. Els 38 components que han format aquesta expedició han organitzat dos llargs de via  i una línia de vida de seguretat. I, a les dotze del migdia, feien tres pilars de 4, a uns 1100 metres d’alçada.

Els Minyons de Terrassa es van presentar públicament el 14 de juliol del 1979. Malgrat que a Terrasa no hi havia una tradició castellera, la colla va experimentar un important i ràpid progrés tècnic que els ha portat a ocupar una posició capdavantera entre les més de seixanta agrupacions que actualment existeixen.

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint