S’atança la Festa Major d’Esparreguera

Els Catarres, La Selvatana, La Salseta del Poble Sec i The Papa’s & the Popo’s seran alguns dels protagonistes musicals d‘enguany. La Festa Major d’estiu d’Esparreguera es presenta carregada d’activitats per a totes les edats i tots els públics. Seguint l’estructura dels anys anteriors amb tot tipus de programació, hi haurà des d’activitats de cultura tradicional catalana, amb les diferents cercaviles, correfocs, castellers, sardanes, etc., passant per les esportives, fins a les teatrals, on podrem gaudir de teatre i sarsuela feta per esparreguerins i esparreguerines amb les obres: La Corte del Faraón i Per què moren els pares?.

Una de les novetats d’enguany és la recuperació del Concurs de Pintura Ràpida i la recuperació del concert gran del diumenge a l’aparcament de les Hortes, on actuaran Els Catarres. Gràcies a l’esforç de totes les entitats de la vila serà possible, un any més, gaudir d’una Festa Major farcida d’activitats i que de ben segur serà tot un èxit.

Podeu consultar aquí el programa de la Festa Major

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint