Els collbatonins participaran en l’elaboració del POUM

Ja s’ha posat en marxa el Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM), integrat per ciutadans de Collbató i representants municipals, amb l’objectiu de garantir que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es redactarà d’aquí poc, aplegui les inquietuds i necessitats de la població.

Quan la redacció del POUM es trobi en una fase més avançada, durants els pròxims mesos, tots els collbatonins i collbatonines estaran també convidats a fer-hi les seves aportacions i s’establirà un procés de participació, segons han informat fonts municipals.

Què és el CAUM i el POUM?

El CAUM compta amb la presència d’un assessor urbanístic. Aquest consell té funcions consultives i de coordinació de les actuacions a desenvolupar entorn del Pla per tal de garantir la presència dels representants municipals i del teixit associatiu collbatoní.

El POUM de Collbató és el pla que establirà el model de municipi en termes de mobilitat, habitatge, revitalització econòmica, usos del sòl, infraestructures, xarxa d’equipaments i patrimoni, entre altres àmbits.

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint