Resum meteorològic del 2017

El meteoròleg del ‘777 comunica’, Enric Gili, us presenta les dades meteorològiques d’aquest passat any 2017.

La temperatura mitjana de l’any ha estat de 16,9ºC ( +0,8º que la mitjana dels darrers 40 anys ). En el desglossament mensual es mostra un clar predomini càlid en els mesos de febrer i agost , amb un pic marcat al juny. Un altre mes particularment càlid ha estat l’Octubre.

Per contra van ser majoritàriament freds els mesos de gener, setembre i especialment el desembre on es van enregistrar cinc dies de mínimes negatives històriques durant la primera setmana del mes.

Des del 18 de gener (-2,5ºC) no s’han enregistrat temperatures negatives durant aquest any.

La pluja del 2017 s’ha quedat en els 413,6 mm que és un 68% de la mitjana del període 1957 a 2016.(60 anys) Aquest es el tercer any consecutiu de sequera, tal com es pot observar en el quadre que s’ha acompanya.

Continua llegint

Via: 777 Comunica

Resum meteorològic del 2017
Resum meteorològic del 2017

Check Also

Resum meteorològic del 2017

Descobreix quina és l’oferta d’activitats a Abrera del 16 al 23 de novembre que trobes …