Ple ordinari dijous 19 d’octubre a les 20:00h.

EDICTE En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 19 d’OCTUBRE de 2017 a les vint hores al Saló de…

Continua llegint

Via: Ajuntament Castellolí

Check Also

Anunci en procediment de notificació, incoació expedient sancionador. Exp. 2017/2840

Continua llegint Via: Ajuntament Olesa (Edictes)