Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener

De conformitat amb allò establert a l`article 229 del Reglament d`Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s`ha convocat l`Ajuntament en Ple en sessió ordinària a la Casa Consistorial dijous, dia 25 de gener de 2018, a les 19:30 hores de la tarda, sota el següent ordre del dia:

L’entrada Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener ha aparegut primer a Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener
Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener

Check Also

Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener

Continua llegint Via: AjCastellví