Places Educadores Infantil

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió de dues (2) places d’educadors/es infantils, vacants a la plantilla de personal de l’entitat, amb caràcter de personal laboral fix de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Grup de titulació: C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

L’entrada Places Educadores Infantil ha aparegut primer a Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Places Educadores Infantil
Places Educadores Infantil

Check Also

Places Educadores Infantil

Des de l’Ajuntament s’informa de les noves dates de la selectivitat i es donen una …