Plaça operari brigada

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una (1) d’una plaça d’operari de la Brigada Municipal, torn lliure i grup de titulació C2 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs- oposició, mitjançant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

L’entrada Plaça operari brigada ha aparegut primer a Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Plaça operari brigada
Plaça operari brigada

Check Also

Plaça operari brigada

Continua llegint Via: Ajuntament de Vacarisses (Agenda)