Plaça Cap de brigada municipal

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha aprovat les bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una plaça vacant d’encarregat de la Brigada municipal pel sistema de concurs, mitjançant torn restringit de promoció interna.

Procés selectiu d’una (1) plaça de Cap de la Brigada Municipal
Accés: Personal laboral fix
Torn: Promoció interna
Període de presentació d’instàncies: Del 17 d’abril al 17 de maig de 2019.

Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Consulteu la documentació a continuació:

L’entrada Plaça Cap de brigada municipal ha aparegut primer a Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Plaça Cap de brigada municipal
Plaça Cap de brigada municipal

Check Also

Plaça Cap de brigada municipal

El club de rol d’Esparreguera ha rebut el passatge de vol per viatjar a bord …