Les obres de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó de l’aparcament, comencen dilluns 17 de febrer

Vistes del carrer de Manel Fernández

La plataforma de la part superior del C/Manel Fernández quedarà temporalment fora de servei i només es podrà estacionar a la de sota

El carrer de Manel Fernández tindrà, en poques setmanes, vorera pavimentada en el tram comprès entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó dels aparcaments (pujant a la dreta). Dilluns 17 de febrer començaran els treballs per construir aquesta vorera, els guals d’accés als aparcaments i ampliar l’enllumenat de la zona, fet que comportarà modificacions en l’estacionament a l’entorn de l’escola, la pista i una part de la plaça del Roure mentre durin els treballs. Un cop l’obra estigui acabada serà més fàcil passar a peu per aquest tram de carrer -que ara no té voreres pavimentades- i hi haurà una millor il·luminació, ja que ara només hi ha un sol punt de llum.
Els treballs duraran aproximadament dos mesos, els executarà l’empresa Tecnofirmes SA i tenen un cost de 62.000 euros, IVA inclòs. Les obres inclouen la construcció de tota la vorera que falta pujant a la dreta, entre l’accés a la pista poliesportiva i la plaça del Roure. També es construiran els guals d’accés a les dues plataformes d’aparcament i es posarà il·luminació a l’accés a la pista, al tram de dalt del carrer de Manel Fernández i a l’aparcament. L’enllumenat serà amb tecnologia led i de color ambre (càlid).
Finalment, es crearà un espai més ample a la cantonada entre el C/Manel Fernández i la plaça del Roure per traslladar-hi els contenidors que ara són al C/Font.
Mobilitat i aparcament a la zona
L’inici dels treballs dilluns 17 de febrer comportarà canvis en la circulació a la zona i, sobretot, en l’aparcament. Pel que fa al trànsit, caldrà passar amb precaució ja que la calçada serà més estreta en els punts on s’estiguin fent rases.
Quant a l’aparcament, quedarà fora de servei la plataforma superior (a tocar de la plaça del Roure) perquè s’hi posarà material d’obra, i només es podrà aparcar a la plataforma de sota. Al C/Manel Fernández, entre l’escola i la plaça del Roure, i en un tram de la pròpia plaça tampoc es podrà aparcar ni parar mentre durin els treballs.
Aquesta zona és molt concorreguda a les hores d’entrada i sortida de l’escola i mentre durin les obres l’aparcament es reduirà a la meitat. Per això es demana a les famílies del nucli antic que sempre que sigui possible vagin a peu al col·legi.
Per causar el mínim d’inconvenients a les famílies, cap a les 09.30h i les 16.30h, coincidint amb l’entrada i sortida del col·legi, s’habilitaran quan els treballs ho permetin algunes places a la plataforma superior per parar uns minuts i deixar o recollir els nens i nenes.

Castellví de Rosanes, 13 de febrer del 2020

Vistes del carrer de Manel Fernández
Plànol de mobilitat per les obres del carrer de Manel Fernández
Plànol de mobilitat per les obres del carrer de Manel Fernández

L’entrada Les obres de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó de Continua llegint

Via: AjCastellví

Les obres de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó de l’aparcament, comencen dilluns 17 de febrer
Les obres de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó de l’aparcament, comencen dilluns 17 de febrer

Check Also

Les obres de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, al cantó de l’aparcament, comencen dilluns 17 de febrer

L’Ajuntament d’Abrera informa a través d’un ban que resta prohibir encentre foc en terrenys forestals …