Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19. Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,… Continua llegint

Via: Ajuntament de Vacarisses (Edictes)

Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19
Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19

Check Also

Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19

La convocatòria s’obrirà de cara al setembre, però es recomana conservar ara la documentació per …