Arrenquen les obres de construcció de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, cantó aparcament

Singatura de l'acta de replanteig

S’instal·larà també més enllumenat públic, es faran els guals d’accés a les plataformes i es reubicaran els contenidors del carrer de la Font

Les obres de construcció de la vorera que va des de l’escola fins la plaça del Roure al carrer de Manel Fernández (pujant a la dreta) han començat aquest dilluns al matí. Els treballs es preveu que durin aproximadament dos mesos i tenen un cost de 62.000 euros, IVA inclòs. Un cop l’obra estigui acabada serà més fàcil passar a peu per aquest tram de carrer -que ara no té voreres pavimentades- i hi haurà una millor il·luminació, ja que ara només hi ha un sol punt de llum.
El començament dels treballs aquest matí l’ha marcat la firma de l’acta de replanteig i inici de les obres, que ha comptat amb la presència dels responsables de l’empresa que farà els treballs, per una banda, i de l’arquitecta tècnica i l’enginyera municipals i de l’alcalde de Castellví, Adrià Camino, de l’altra. A mig matí han quedat instal·lats a la plataforma superior d’aparcament –que romandrà fora de servei mentre durin els treballs- material d’obra i una caseta. També s’ha iniciat la senyalització dels trams que quedaran afectats per les actuacions de millora.
Les obres que ara comencen inclouen la construcció de tota la vorera que falta pujant a la dreta entre l’accés a la pista poliesportiva i la plaça del Roure. També es construiran els guals d’accés a les dues plataformes d’aparcament i es posarà il·luminació a l’accés a la pista, al tram de dalt del carrer de Manel Fernández i a l’aparcament. L’enllumenat serà amb tecnologia led i de color ambre (càlid).
Finalment, es crearà un espai més ample a la cantonada entre el C/Manel Fernández i la plaça del Roure per traslladar-hi els contenidors que ara són al C/Font. Els treballs els executa l’empresa Tecnofirmes SA.

Mobilitat al carrer de Manel Fernández
Des d’aquest matí, s’ha tancat l’aparcament superior del C/Manel Fernández i resta prohibit aparcar també en una part de la plaça del Roure (la més estreta). De la mateixa manera, no es podrà parar ni estacionar en cap punt del carrer de Manel Fernández des de l’escola fins la plaça del Roure. Al mateix temps, i per la construcció de rases d’enllumenat, hi haurà afectacions parcials en un extrem de la plataforma inferior. Si els treballs ho permeten, en les hores d’entrada i sortida de l’escola a les 09.30 i 16.30h s’habilitaran algunes places extra a la plataforma superior per poder parar uns minuts per deixar o recollir infants.
Es recomana a totes les persones que viuen al nucli antic que, en la mesura del possible, accedeixin a peu a l’escola, ja que l’aparcament quedarà molt reduït mentre les obres estiguin en marxa. Des de l’Ajuntament es demana que es respectin en tot moment les senyalitzacions i tanques que s’instal·lin en aquest punt, així com les indicacions del personal de l’obra i municipal quant a la mobilitat a la zona.

Castellví de Rosanes, 17 de febre del 2020

Singatura de l’acta de Continua llegint

Via: AjCastellví

Arrenquen les obres de construcció de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, cantó aparcament
Arrenquen les obres de construcció de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, cantó aparcament

Check Also

Arrenquen les obres de construcció de la vorera entre l’escola i la plaça del Roure, cantó aparcament

L’Ajuntament d’Abrera continua ampliant la xarxa local de recursos contra la violència masclista mitjançant una …