Anunci en procediment de resolució expedient sancionador. Exp. 2018/2379.

Continua llegint

Via: Ajuntament Olesa (Edictes)

Anunci en procediment de resolució expedient sancionador. Exp. 2018/2379.
Anunci en procediment de resolució expedient sancionador. Exp. 2018/2379.

Check Also

Anunci en procediment de resolució expedient sancionador. Exp. 2018/2379.

S’ha col·locat un cobert per crear una zona més confortable i s’ha canviat el sistema …