Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3690

Continua llegint

Via: Ajuntament Olesa (Edictes)

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3690
Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3690

Check Also

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3690

S’ha col·locat un cobert per crear una zona més confortable i s’ha canviat el sistema …