Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

Continua llegint

Via: Ajuntament Olesa (Edictes)

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.
Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

Check Also

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

S’ha col·locat un cobert per crear una zona més confortable i s’ha canviat el sistema …