Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

Continua llegint

Via: Ajuntament Olesa (Edictes)

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.
Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

Check Also

Anunci en procediment d' incoació expedient sancionador. Exp. 2018/3684.

L’acapte de sang tindrà lloc a les dependències de l’escola Mare de Déu de Montserrat …