Aliança entre Coves i Passions

A l’entorn de la oferta turística del Montserratí, s’ha establert una nova aliança entre les Coves del Salnitre i les Passions d’Olesa i Esparreguera. “Viu les Passions amb descomptes especials” és la iniciativa que aplega les representacions de les Passions d’Esparreguera i Olesa de Montserrat amb la possibilitat de visitar les Coves del Salnitre de Collbató i el Monestir de Montserrat a preus reduïts.

En concret, aquelles persones que presentin les corresponents entrades de les populars representacions de la mort de Jesús o el cupó descarregable des dels webs dels diferents ens participants, podran beneficiar-se d’un 10% de descompte en la seva visita a les coves. De la mateixa manera el cupó també permet aconseguir preus reduïts per a assistir a les representacions.

Aquestes promocions seran vigents des del 9 de març fins l’1 i el 4 de maig, pel que respecte a les passions, i fins el 31 de maig en quant als descomptes per a visitar les Coves del Salnitre.

Les coves ofereixen al seu visitant l’espectacle natural provocat per l’acció de l’aigua de la pluja sobre el conglomerat i el material calcari durant milers d’anys que permet gaudir d’un recorregut d’uns guarnit per estalactites, estalagmites i columnes. La seva contemplació ha estat una influència reconeguda en l’obra d’alguns dels principals artistes catalans com Rusiñol o Gaudí.

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint