General

Audiència pública (ordenances 2019) 🗓 🗺

Audiència Pública convocada d’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs en el seu informe de 10/01/2018, i d’acord amb l’article 69 del Reglament Orgànic Municipal i …

Read More »