Assessorament Agrari

Tot seguit us oferim el servei d’Assessorament Agrari Online emmarcat dins la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat. Aquest servei està obert a tothom i una de les Enginyeres Agrònomes de l’Associació respondrà públicament a la consulta per benefici de tothom.

 

Des de l’Associació Massís de Montserrat hem treballat un exemple de Contracte de Conreu perquè pugueu utilitzar omplint les vostres dades. Si us cal més assessorament poseu-vos en contacte amb la nostra Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat

Aquí podeu descàrregar l’ExempleContracte

NOU RÈGIM D’AUTORITZACIONS DE VINYA


El Reglament (CE) núm. 1308/2013 estableix un nou sistema per
a la gestió de les plantacions de vinya en l’àmbit de la Unió
Europea basat en un règim d’autoritzacions per a plantacions de
vinya i que substitueix l’actual règim de drets de vinya, durant el
període
de l’any 2016 al 2030.


A partir de l’1 de gener del 2016 la regulació del potencial vitícola,
segons s’estableix al Reglament (CE) núm. 1308/2013, es perfila
de la forma següent:


El règim de drets de replantació serà substituït per un règim
d’autoritzacions fins al 31 de desembre del 2030.


Desapareixen les reserves de drets regionals (i nacional) i
les
transferències entre viticultors.


Les autoritzacions tindran una durada de 3 anys i no seran
transferibles*.


Els titulars que vulguin
plantar vinya podran obtenir una
autorització de tres formes diferents:


Conversió dels drets associats al seu NIF/CIF al Registre
vitivinícola de Catalunya en autoritzacions.
Mecanisme de salvaguarda (repartiment [>0%-1%] de la
superfície plantada a l’Estat membre a 31 de juliol).
Replantacions (en la mateixa explotació del titular de la
vinya que va efectuar l’arrencada).


*Els
propietaris de drets de replantació que vulguin transferir-los
dintre de l’àmbit de Catalunya
han de presentar la sol·licitud de
transferència com a
màxim el dia 16 de novembre del 2015.


Més informació a:
Web del DAAM:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_vinya/nouregim-autoritzacions-plantacions-vinya/
Serveis Territorials i Oficines comarcals del DAAM

Categories: Olivera, Vinya

Load More