Assessorament Agrari

Tot seguit us oferim el servei d’Assessorament Agrari Online emmarcat dins la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat. Aquest servei està obert a tothom i una de les Enginyeres Agrònomes de l’Associació respondrà públicament a la consulta per benefici de tothom.

 

NOU RÈGIM D’AUTORITZACIONS DE VINYA


El Reglament (CE) núm. 1308/2013 estableix un nou sistema per
a la gestió de les plantacions de vinya en l’àmbit de la Unió
Europea basat en un règim d’autoritzacions per a plantacions de
vinya i que substitueix l’actual règim de drets de vinya, durant el
període
de l’any 2016 al 2030.


A partir de l’1 de gener del 2016 la regulació del potencial vitícola,
segons s’estableix al Reglament (CE) núm. 1308/2013, es perfila
de la forma següent:


El règim de drets de replantació serà substituït per un règim
d’autoritzacions fins al 31 de desembre del 2030.


Desapareixen les reserves de drets regionals (i nacional) i
les
transferències entre viticultors.


Les autoritzacions tindran una durada de 3 anys i no seran
transferibles*.


Els titulars que vulguin
plantar vinya podran obtenir una
autorització de tres formes diferents:


Conversió dels drets associats al seu NIF/CIF al Registre
vitivinícola de Catalunya en autoritzacions.
Mecanisme de salvaguarda (repartiment [>0%-1%] de la
superfície plantada a l’Estat membre a 31 de juliol).
Replantacions (en la mateixa explotació del titular de la
vinya que va efectuar l’arrencada).


*Els
propietaris de drets de replantació que vulguin transferir-los
dintre de l’àmbit de Catalunya
han de presentar la sol·licitud de
transferència com a
màxim el dia 16 de novembre del 2015.


Més informació a:
Web del DAAM:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_vinya/nouregim-autoritzacions-plantacions-vinya/
Serveis Territorials i Oficines comarcals del DAAM

Categories: Olivera, Vinya

Load More