ÚLTIMA HORA

L’Associació

L’associació pagesa Massís de Montserrat es va crear el 2011 per la necessitat d’oferir un espai de suport mutu a pagesos i pageses del territori Montserratí. Agrupar-se per sumar esforços i treball per projectar el sector agrícola i ramader de proximitat. Mancades d’un referent on poder aglutinar i nodrir-se a la comarca, el Montserratí, vam decidir organitzar una associació per difondre la nostra tasca, ofici i productes.
Ara els temps han canviat i la tecnologia ens fa preguntar-nos si hem posat al dia al sector. També amb les formes de funcionar i organitzar-se.
El projecte de l’associació pagesa Massís de Montserrat sorgeix bàsicament de la necessitat dels i les joves pageses de voler tirar endavant a la comarca en aquest ofici. Així vam arribar a la conclusió que havíem d’unir esforços, nosaltres, per projectar el futur i després amb totes les generacions per planificar solucions a les greus problemàtiques que pateix la pagesia.
En la mesura que anem creixent en número d’associats i associades, interessats en producte local i de temporada, podrem seguir recuperant camps i donant sortida laboral a gent a l’atur dels nostres pobles o bé a pagesos i pageses que no troben solucions des del punt de vista individual. Així doncs animem a fer-vos vostre aquest projecte per els múltiples beneficis socials, ambientals i de salut que projectem als nostres covilatans, covilatanes i al nostre entorn.
Creiem que hem de superar la situació actual de decadència del nostre sector i es des de l’esforç i la il·lusió de mantenir i treballar la terra, reeixirem, doncs és un sector necessari per la vida.
Ens proposem dinamitzar, ajudar a dignificar la voluntat de la pagesia de tirar endavant. Per això volem convertir-nos en una entitat de referència per els pagesos i pageses de la comarca, així com oferir una visió molt més àmplia del sector per diversificar, fer eficient i moderna la col·lectivitat agrària i ramadera tant denigrada. Volem fomentar també la participació dels consumidors i consumidores en la conscienciació col·lectiva de la necessitat de consumir productes locals. Per això procurarem establir espais de diàleg entre tots els implicats: pagesos, institucions i consumidors.
Per tot això va néixer el 14 d’abril de 2011  l’Associació Massís de Montserrat. I es en aquest sentit que recullen els nostres Estatuts els següents objectius:
Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la biodiversitat agrícola autòctona
Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions
Promoure i realitzar activitats i projectes que tinguin per objectiu un desenvolupament rural i agrari sostenible –entenent que aquest també inclou un desenvolupament energètic independent i sostenible-, així com la conservació de la biodiversitat agrícola. I la divulgació pedagògica de les actuacions que derivin d’aquests objectius

Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i l’agroecologia primordialment i extensivament a tota la pagesia
Promoure, difondre i intermediar per la pagesia i ramaderia de la comarca de manera que trobin en l’associació els mitjans per donar sortida als seus productes
Donar suport recíproc a les activitats formatives i divulgadores que en l’àmbit del desenvolupament sostenible rural, agrari, ramader o turístic, realitzi el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Doncs prenem l’ens com a referent i guia en l’activitat de l’associació per multiplicar esforços en la preservació de  l’entorn del Parc Natural de Montserrat
Treballar en la recuperació de terreny agrícola i en una eficient gestió forestal del Parc Natural i l’entorn, lligat a la dignificació de l’ofici de pagès com a gestors mil·lènaris del territori. Es dir que al temps que procurarem divulgar el producte del Montserratí, ens esmerarem per fer valer l’ofici de pagès, la necessitat d’un relleu generacional, engrescant al jovent i en la mesura que ens sigui possible anar generant llocs de treball a l’entorn del Parc Rural de Montserrat
Fomentar al mateix temps el voluntariat per a realitzar tasques d’execució i divulgació dels nostres objectius
HORTS COMUNITARIS

Disposem d’un hort a Montserrat Park i uns altre al Bruc del mig. I amb previsió d’obrir-ne a Collbató properament i a la resta de pobles del Montserratí amb el temps. Com a Associació volem ajudar al relleu generacional de la pagesia i per això treballem sobre tres eixos: formació amb cursos i tallers cada 15 dies pels socis. La producció amb assessorament i ajuda per trobar terres a treballar; Així com horts comunitaris per a famílies, per petita escala. I un tercer eix que desplegarem més endavant, de distribució. Portant els productes dels pagesos de cada poble a les cases dels socis.
Amb l’Associació treballa una persona encarregada del manteniment, assessorament i ajuda als socis amb els horts.
La quota de soci és de 30€ al trimestre i s’hi sumen 15€ en el cas de accedir a un hort. És dir pels socis amb hort la quota és de 45€ al trimestre. Amb el que dona dret a tots els cursos de forma gratuïta (o excepcionalment en cursos més cars, un descompte del 70%). La terra, l’aigua, la infraestructura (gota a gota, tubs, bidons…) així com l’ajuda i assessorament de l’hort. I com a membre de ple dret a veu i vot a l’assemblea de l’Associació.